EMPEROR RACING出戰香港迷你四驅協會第54次活動 (2011年3月份)

主攻BATTLE GEAR 3、田宮迷你四驅及戰龍四驅的車隊。
cheungyukai2009
STAR
文章: 210
註冊時間: 19日 11月 2009年, 17:31

Re: EMPEROR RACING出戰香港迷你四驅協會第54次活動 (2011年3月份)

文章 cheungyukai2009 » 19日 5月 2013年, 14:36

痴漢 寫:楷哥?小朋友?第三係邊位?
我第二 嗰快拍麥林細佬第一 第三係協會最串 咩都關佢事的大舊 第四係 一文字豪樹車的spider
人生如此 夫復何求

回覆文章